Broadband za sve do 2010. godine
Europska komisija krajem ožujka predstavila je novu inicijativu za širenje infrastrukture i dostupnosti širokopojasnog Interneta. Inicijativa "Broadband za sve 2010." biti će pretočena u direktivu koja će naložiti članicama Europske unije da maksimalno prilagode svoju politiku širenja broadbanda na način da on bude dostupan svuda i svima – u gradovima, manjim mjestima, selima, ruralnim i nerazvijenim sredinama i otocima.

Broadband ključan za gospodarstvo
Za Europska komisiju broadband je ključan element ne samo funkcioniranja institucija Unije, već i gospodarskog, intelektualnog, obrazovnog i kulturnog razvoja svake od članica. Stoga je dostupnost širokopojasnog Interneta svima i svuda projekt na kojem će Unija posebno raditi, a osim donošenja direktive biti će osnovana i posebna skupina (takozvani task force) za njenu provedbu. "Članice Europske unije moraju hitno ali i pametno promijeniti svoju politiku širenja broadband infrastrukture inače do 2010. ova tehnologija neće biti dostupna svima, što je naš cilj" – sukus je razmišljanja Viviane Reding, povjerenice Europske komisije za informacijsko društvo i medije. Inače, Reding u svojim govorima i inicijativama toliko duboko i detaljno ulazi u područje elektroničkih komunikacija da se njeni govori danas već smatraju i izvorom Europske regulative elektroničkih komunikacija.
Da bi ostvarili inicijativu, Komisija predlaže i podržava javno-privatna partnerstva koja bi financirala širenja infrastrukture u ruralna područja. Tako je već nedavno dozvolila državnu pomoć u financiranju javno-privatnog partnerstva za izgradnju infrastrukture u Irskoj. U takvim će slučajevima i ubuduće Unija dozvoljavati financijske intervencije države ili će sama odobravati potrebna sredstva.

Financijska pomoć države i Unije
Naravno, ovakva ideja koja zapravo predlaže financijske intervencije države i/ili Unije u širenju broadband infrastrukture riskantna je jednako koliko i plemenita. Naime, države će trebati biti posebno oprezne u tim intervencijama da postignu zadani cilj bez da povrijede ili poremete tržišne odnose operatera i providera u zemlji. Pronalazak i definiranje te fine linije biti će jedan od ključnih područja rada spomenutog task forcea, ali i regulatornih tijela u svakoj pojedinoj državi članici.
Širokopojasnim Internetom krajem protekle godine bilo je pokriveno samo 14 posto populacije Unije, a broj priključaka je premašio 60 milijuna. Od toga broja manje od trećine dostupno je u ruralnim područjima, u kojima je prosječna brzina 512 kb/sec, za razliku od urbanih područja i gradova u kojima je prosječna brzina 1 Mb/sec.
Prvi rezultate ove inicijative ali i razrada strategije njene daljnje primjene biti će na posebnoj konferenciji "Broadband za sve" koju će Europska komisija organizirati u prvoj polovini sljedeće godine.

IZDVOJENO:
A Hrvatska


Hrvatska bi, kao buduća članica Europske unije, trebala također poraditi na širenju broadband infrastrukture na svom cijelom području. Tekuća i sljedeća godina biti će ključne za to. Naime, T-Com planira aktivirati DSLAM-ove na još oko 700 centrala, alternativni operateri grade ili pripremaju vlastite telekom mreže, a Agencija za telekomunikacije kroz natječaje za WiMAX koncesije bitno će popraviti širokopojasnu sliku u Hrvatskoj. Ipak, u obzir treba uzeti i pravo bogatstvo otoka koje imamo, a na koje bi, prema ovoj inicijativi Unije, također trebalo uvesti širokopojasni Internet. Pretpostavljamo da će za to ipak trebati financijska intervencija države ili Unije, kako i inicijativa predviđa.
Dodajmo ovome da sam upravo ja (vjerujem prvi u Hrvatskoj) predložio državnu intervenciju u širenju broadband infrastrukture. Tako smo još prošle godine uputili resornom Ministarstvu prijedlog da se u osnovne telekomunikacijske usluge uključi i širokopojasni pristup Internetu, uz obvezu operaterima da u određenom roku na određenom području moraju svim korisnicima ili većem dijelu korisnika ponuditi mogućnost širokopojasnog pristupa Internetu. Taj prijedlog, na žalost, nije prošao, ali ga možda ova inicijativa iz Unije ponovo aktualizira.
28 Mar 2006 by DeeJay
0 comments

name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews


// Copyright 2000 - 2006 Dražen Jurman. All rights reserved. \\