Povratak WiMAX-a?
Tijekom listopada prošle godine resorno ministarstvo objavilo je izmjene Pravilnika o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga kojima se bitno poboljšava položaj WiMAX koncesionara i otvara mogućnost da ova obećavajuća tehnologija napokon komercijalno zaživi u Hrvatskoj.

Optimizmu nije bilo kraja na stranicama magazina Moj Moby kada smo 2005. godine pisali o dolasku WiMAX-a u Hrvatsku. Bila je to tehnologija koja je zavela i nas, ali i korisnike – bežična alternativa DSL-u po povoljnijim cijenama zvučala je zaista dobro, pa smo, naravno, svi puno očekivali od nje. Razlog više za to bila je prilična pomama operatera za koncesijama za WiMAX tehnologiju, kao i činjenica da je Hrvatska tada bila jedna od prvih zemalja koja je raspisivala natječaj za WiMAX. Premda su u vrijeme raspisivanja prvih koncesija za WiMAX operateri bili suzdržani u procjenama kad će krenuti u komercijalni rad, polovina 2006. godine je najčešće spominjana kao realan rok.
Danas, dvije godine kasnije nakon raspisivanja prvih natječaja za koncesije, rijetko tko još uopće spominje WiMAX tehnologiju. Koncesije su odavno podijeljene po županijama, a broj operatera koji komercijalno pruža usluge WiMAX-a možemo izbrojiti na prste jedne ruke. Niti korisnici niti operateri više o toj tehnologiji ne pričaju puno, sve skupa podsjeća na balon od sapunice koji se rasprsnuo i ostavio jedino neugodan osjećaj sapunice u očima.

Što je WiMAX
Razlog zašto je WiMAX izazivao toliko oduševljenje leži u osnovno opisu ove tehnologije. Radi se, naime, o bežičnoj tehnologiji koja omogućava širokopojasni bežični pristup Internetu uz upotrebu radiofrekvencijskog spektra od 3,5 GHz i 26 GHz. Razvoj i popularizacija ove tehnologije omogućio bi jeftinije fiksno telefoniranje i pristup Internetu, jer predstavlja alternativu lokalnoj petlji i samim time alternativu infrastrukturi T-HT-a i ostalih operatera.
WiMAX je dosta sličan klasičnoj Wi-Fi tehnologiji, uz jednu ključnu razliku – puno veći domet signala, koji kod WiMAX-a može ići i od 15 do 30, pa i do 50 kilometara, ovisno o optičkoj vidljivosti i ostalim smetnjama, na koje je ipak manje osjetljiviji od Wi-Fija.
Dvije su primjene u kojima se očekivalo da će WiMAX pokazati svoje prednosti u Hrvatskoj, a obje su vezane uz širokopojasni pristup Internetu. S jedne strane, omogućio bi implementaciju broadbanda na području gdje je gradnje žičane infrastrukture komplicirana ili neisplativa, pa bi tako i ruralna područja i otoci mogli dobiti širokopojasni pristup Internetu. S druge strane, WiMAX bi omogućio alternativnim operaterima da ponude širokopojasni Internet po prihvatljivim cijenama i brzinama, te im tako dao mogućnost da šire svoje poslovanje. Premda je pristup Internetu primarno područje za korištenje WiMAX tehnologije, tvrtke koje su dobile koncesije najavljivale su da će ga iskoristiti za pružanje kompletnog spektra telekomunikacijskih usluga.

Ključni problem
Ipak, od samog početka dodjele koncesija za WiMAX, pojavili su se problemi, od kojih je najizraženiji bio onaj regionalnog pristupa. Naime, Hrvatska agencija za telekomunikacije odlučila je koncesije za WiMAX dijeliti po županijama, a ne na nacionalnoj razini, što je odluka koja ima pozitivnih, ali i negativnih strana, a koja nije bila najbolje popraćena od nekih operatera. Najglasniji je pri tome bio H1 Telekom, koji je upravo u WiMAX-u vidio odličnu poslovnu priliku, koju je planirao realizirati uz pomoć svog tehnološkog partnera Samsunga. Međutim, za ostvarenje svojih planova, H1 Telekom je želio nacionalnu koncesiju, tvrdeći da nema smisla ulagati u manja, fragmentirana teritorijalna područja Hrvatske.
Ta odluka Agencije da koncesije za WiMAX dijeli po županijama ima, kako smo već rekli, pozitivnih i negativnih strana. U one pozitivne svakako spada činjenica da se time otvara prostor manjim operaterima da stvore vlastiti business case te da usluge nude i profit ostvaruju na određenom teritorijalnom području, a ne na nacionalnoj razini. I inače je najveći problem liberalizacije domaćeg tržišta činjenica da je većina operatera u startu krenula biti "novi T-HT", odnosno nuditi svoje usluge na prostoru cijele Hrvatske. Malo je onih, kao na primjer Amis telekom, koji svoj uspjeh duguju koncentraciji na dio teritorija Hrvatske. Isti je scenarij moguće ostvariti i s županijskim WiMAX koncesijama, što najbolje pokazuje primjer međimurske tvrtke Novi Net, jednog od rijetkih koncesionara koji komercijalno pruža svoje usluge, a koji je nedavno proslavio jubilarnog 500. korisnika.

Loša odluka?
Međutim, spomenuta prednost u isto je vrijeme i mana. Naime, nekim se operaterima jednostavno ne isplati ulagati u koncesije i opremu za WiMAX kako bi usluge ponudili manjem tržištu. Stoga je na većini natječaja lista natjecatelja bila ista, a cilj je operatera, pretpostavljamo, bio dobiti koncesije u što više susjednih županija, kako bi usluge mogli ponuditi većem, regionalnom segmentu tržišta.
Na kraju, pokazalo se da je odluka Agencije da koncesije dijeli po županijama ipak bila loša, prije svega radi malog broja operatera koji su svoje usluge počeli komercijalno nuditi korisnicima.
Međutim, ne treba za sve kriviti odluku Agencija, jer priča o WiMAX-u ima i svoje naličje, koje nije ekskluzivno vezano za Hrvatsku, već za cjelokupno tržište. Naime, sam WiMAX i oprema za korištenje tehnologije do danas nije u potpunosti standardizirana niti certificirana. Samim time su i cijene opreme još uvijek relativno visoke, kako one za opremanje baznih stanica, tako i one krajnje, korisničke opreme. Naime, bez obzira na to kolike uštede bi korisnici mogli ostvariti ako prijeđu na WiMAX tehnologiju, one bi bile anulirane cijenom terminalne opreme koju bi trebali kupiti ili iznajmiti. Stoga je i naknada za aktiviranje usluge dosta skupa (u slučaju Novog Neta 599 kuna za ugovornu obavezu od 18 mjeseci), jer je u nju uključena i oprema. Stoga je jasno da će bolji dani za domaće korisnike doći i kada cijene opreme počnu padati. Tada će i operateri imati manje troškove investiranja u opremu, a bit će u mogućnosti ponuditi i korisnicima cijene koje su konkurentne klasičnom ADSL pristupu, premda, ponovo naglašavano, najveća prednost WiMAX-a nije i neće biti u cijeni, već u činjenici što će biti ili bi barem trebao biti dostupan onim dijelovima Hrvatske gdje je neisplativo ulagati u klasičnu, žičanu širokopojasnu infrastrukturu.

Promjene Pravilnika
A da operateri koji su do sada ulagali u WiMAX ipak na kraju od njega uspiju profitirati, pobrinulo se resorno Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Ono je, naime, tijekom listopada u Narodnim novinama objavilo izmjene i dopune triju pravilnika s područja elektroničkih komunikacija, koji su samom objavom stupili na snagu. Najvažniji od njih je svakako Pravilnik o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga, u kome su najvažnije izmjene upravo one vezane za WiMAX, odnosno, kako ga zakon zove, javnu telekomunikacijsku uslugu uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj mreži. Same izmjene su male, ali izuzetno važne. Prema njima, postojeći WiMAX koncesionari mogu od Hrvatske agencije za telekomunikacije tražiti da im se vrijeme trajanja koncesije produlji sa dosadašnjih pet na osam godina, čime bi se operaterima dalo više vremena, a samim time bi im se povećao i interes za ulaganje i izgradnju WiMAX mreže. To će svakako biti poticaj operaterima, jer na ovaj način im se ne samo vraća vrijeme koje su izgubili od dobivanja koncesije do danas, već dobivaju i dodatno vrijeme, jer su sve županijske WiMAX koncesije dodijeljene u posljednje dvije godine.

Nacionalni WiMAX
Svakako najvažnija promjena Pravilnika o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga je ona koja Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije daje mogućnost da, ako ima slobodnog frekvencijskog spektra i zainteresiranih operatera koji udovoljavaju pravilima, da koncesiju za nacionalni WiMAX za razdoblje od čak 10 godina. Time je uklonjena i najveća zamjerka nekih operatera oko načina dodjele koncesija za WiMAX , pa se nadamo da će se uskoro javiti i prvi zainteresirani za nacionalnu koncesiju.
Koncesiju za nacionalni WiMAX može dobiti svaki operater koji pruži uvjerljive dokaze da će ostvariti tehničke, tehnološke, financijske, prostorne i kadrovske uvjete za obavljanje te vrste telekomunikacijske usluge, koji Agenciji podnese zahtjev za dodjelu koncesije. Sama se koncesija onda ne mora dodijeliti natječajem. Naime, nakon što operater podnese zahtjev Agenciji, ona će obavijest o njegovom zaprimanju u Narodnim novinama, u roku od 10 dana. Ako u roku od 45 dana od dana objavljivanja te Vijeće Agencije zaprimi više zahtjeva koji ispunjavaju sve zakonom propisane uvjete, a nije u mogućnosti udovoljiti svim zahtjevima s obzirom na raspoloživi dio radiofrekvencijskog spektra, donijet će odluku o raspisivanju natječaja za davanje koncesije. Ukoliko se u spomenutom roku ne jave drugi zainteresirani, ili pak ima dovoljno radiofrekvencijskog spektra, nacionalnog WiMAX koncesionara ćemo dobiti i bez natječaja. Tako su stvoreni svi uvjeti da WiMAX napokon zaživi u Hrvatskoj. Na potezu su operateri. Unatoč vidljivom koraku naprijed, ne vjerujemo da će korisnici ovaj put priču o WiMAX-u dočekati s jednakim oduševljenjem i očekivanjima kao i prošli put.

IZDVOJENO:
Prvi WiMAX koncesionar u Hrvatskoj
Priča o WiMAX-u u Hrvatskoj ima i jednu, ali vrijednu, svijetlu točku! Radi se o operateru Novi Net iz Međimurja, prvom komercijalnom WiMAX operateru koji svoje usluge nudi u Hrvatskoj i to na području Međimurske županije. Tvrtka nudi wDSL usluge za rezidencijalne i poslovne korisnike, a nedavno je proslavila i jubilarnog 500. korisnika. Nude također i pristup Internetu stalnim vezama, usluge fiksne telefonije preko VoIP-a, usluge webhostinga na vlastitim serverima smještenim u Međimurju i Nizozemskoj, kolokaciju opreme i dedicirane servere.
 Novi-net ima svoju vlastitu infrastrukturu koja je potpuno neovisna o domaćim operaterima te ima svoj međunarodni bežični link.
Koje sve usluge nudi tvrtka Novi-net i po kojim cijenama zainteresirani Međimurci mogu naći na adresi www.novi-net.hr.
28 May 2008 by DeeJay
0 comments

name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews

Starije tekstove iz rubrike moby.telekom, pisane 2005. i ranije možete naći u arhivi.


// Copyright 2000 - 2006 Dražen Jurman. All rights reserved. \\